AktualnościO bibliotecePatron BibliotekiRegulaminGodziny pracyPracownicyStrona początkowaBiblioteka im. Wacława Borowego swoje powstanie wiąże z dn. 20 stycznia 1945 roku, kiedy to prof. Wacław Borowy "rozpoczyna zabezpieczanie lokalu Seminarium Historii Literatury Polskiej na I piętrze Gmachu Porektorskiego (obecnie Instytut Historii Sztuki UW) a z czasem przenoszenie z BUW, i uzupełnianie przechowywanego tam księgozbioru" (S. Frybes : Wacław Borowy jako kierownik SHLP w latach 1948-1950). Były to początki studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim po wojnie. Książki do księgozbioru SHLP pochodziły z różnych źródeł, m.in. przybyły wraz z prof. Julianem Krzyżanowskim z Krakowa z dubletów Biblioteki Jagiellońskiej.

Zarys organizacji Biblioteki SHLP przedstawił Borowy w projekcie prac Seminarium na rok akademicki 1949/50 i rok 1950 przyjmuje się jako oficjalną datę powstania Biblioteki. Z upływem lat księgozbiór powiększyły zbiory bibliotek zakładowych, m.in. Zakładu Teorii Literatury, Zakładu Metodyki Literatury oraz cenne zbiory przekazane po zmarłych pracownikach Instytutu Literatury Polskiej: Marii Grabowskiej, Jadwidze Sawickiej, Eligiuszu Szymanisie.

16. października 1990 r. w czterdziestą rocznicę śmierci Wacława Borowego Bibliotece Instytutu Literatury Polskiej nadano jego imię.

Nazwy i obowiązki statutowe biblioteki zmieniały się wraz z przemianami organizacyjnymi na Wydziale Polonistyki: w 1976 r. powstała Katedry Kultury Polskiej, która przekształciła się w Instytut Kultury Polskiej, w roku akademickim 2009/2010 rozpoczął działalność Instytutu Polonistyki Stosowanej. Obecnie księgozbiór służy jako naukowo-dydaktyczna baza biblioteczna dla Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Kultury Polskiej i Instytutu Polonistyki Stosowanej.

Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia książki, czasopisma, wydawnictwa audiowizualne i elektroniczne dotyczące literaturoznawstwa (teoria i historia literatury, krytyka literacka, komparatystyka oraz obszary interdyscyplinarne, np. socjologia literatury) i kulturoznawstwa (historia i antropologia kultury, socjologia i antropologia współczesności, historia i antropologia teatru, antropologia audiowizualności i filmoznawstwa oraz animacji kultury). Integralną część zbioru stanowią teksty literackie. W księgozbiorze znajdują się podstawowe publikacje z zakresu historii, filozofii, religioznawstwa, pedagogiki, psychologii, bibliologii. Zbiory dotyczące literatury i kultury powszechnej gromadzone są w wyborze, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań badawczych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.

W zbiorach znajduje się 82.994 dokumentów, przeciętnie w ciągu roku do księgozbioru wpływa ok. 1300 publikacji.
Czytelnia jest ogólnie dostępna.
Z wypożyczalni mogą korzystać osoby posiadające ważną kartę biblioteczną BUW.
Biblioteka uczestniczy w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych.

W Bibliotece im. Wacława Borowego możliwe jest wyszukiwanie zbiorów:

- w zautomatyzowanym katalogu (program MAK), która zawiera opisy całego księgozbioru (książek i czasopism) z możliwością wielostronnego wyszukiwania danych oraz
- w kontynuowanym, alfabetycznym katalogu kartkowym druków zwartych.
- https://chamo.buw.uw.edu.pl/
Bazy komputerowe dostępne są na 2 stanowiskach lokalnych w pokoju katalogowym oraz 2 stanowiskach w czytelni.


KATALOG BIBLIOTEKIFidkar PolonistykiBUWBiblioteka NarodowaBiblioteka IBL PANFBCChimera w InternecieBibliografia historii prasy